Контакти

Пишіть нам [email protected]
Twitter: https://twitter.com/binocollection
Facebook: https://www.facebook.com/Binocollection-2303245219735143

Терміни та визначення
   Сайт - http://binocollection.com
   Інформація - будь-яке текстове, графічне наповнення Сайту, включаючи, але не обмежуючись, тексти, посилання, статті, рекламні банери і оголошення, рецензії, коментарі, повідомлення форуму, анонси, фото і відео матеріали, елементи дизайну, ілюстрації, скрипти, програмне забезпечення та драйвери.
   Користувач - будь-яка дієздатна фізична особа, що діє в своїх інтересах або в інтересах інших осіб, яка здійснює доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет.
   Адміністрація Сайту - співробітники, адміністратори, автори і модератори, які мають безпосереднє відношення до роботи і наповнення Сайту. Під визначення Адміністрації Сайту ні при яких обставинах не підпадають Користувачі, що розміщують інформацію на Сайті за власною ініціативою і без прямого доручення Адміністрації Сайту.

Інформація та її використання
   Інформація розташована на сайті http://binocollection.com носить виключно ознайомчий характер. Інформація не може розцінюватися будь-ким як пряме керівництво до дії, не носить загальнообов'язкового характеру і може не мати ознаки достовірності і точності.
   Зареєстровані торгівельні марки, бренди і інші найменування організацій, згадані на Сайті, є власністю осіб, на ім'я яких вони зареєстровані. У випадках, якщо така згадка тягне порушення прав і законних інтересів правовласників, то вони будуть негайно видалені після звернення законних власників.
   Вся розміщена на Сайті Інформація захищена авторським правом і належить Сайту, якщо інше не зазначено явно або мається на увазі. При наявності підпису (творчого псевдоніма) автора статті за ним зберігається авторство, але право власності на статтю залишається за Сайтом, якщо інше не передбачено угодою між автором і Сайтом. У разі відсутності вказівки авторства, стаття є результатом інтелектуальної праці колективу авторів і визнається виключною власністю Сайту.
   Копіювання Інформації з метою її подальшого розміщення в мережі Інтернет допускається лише за умови проставлення гіперпосилання на Сайт. Використання повністю або частково Інформації в друкованих або періодичних виданнях без вказівки джерела забороняється. При повному розміщенні Інформації з Сайту забороняється зміна, модифікація або спотворення Інформації (включаючи видалення підписів авторів і дати публікації).
   Файли і програмне забезпечення, розміщені на Сайті, отримані з відкритих джерел і пропонуються для використання виключно в ознайомлювальних цілях. Якщо ви є правовласником файлів і / або програмного забезпечення і вважаєте, що їх розміщення на Сайті порушує Ваші права - негайно зв'яжіться з Адміністрацією Сайту і ваше звернення буде розглянуто в максимально розумні терміни.
   Інформація, розміщена Користувачами на Сайті, заздалегідь не модерується і Адміністрацією Сайту не затверджується. Адміністрація Сайту вживає всіх можливих заходів для виявлення та видалення Інформації, що порушує авторські права, чинне законодавство, загальновизнані моральні і етичні норми. Авторські права на розміщену Користувачами Сайту Інформацію належать Користувачам, якщо не буде встановлено інше.

Гарантії та відмова від відповідальності
   Адміністрація Сайту не дає ніяких гарантій повноти, точності, своєчасності, доцільності, достовірності, ефективності використання Інформації. Інформація висловлює лише думку автора (колективу авторів) з того чи іншого питання і не може використовуватися як пряме керівництво до дії. За можливі помилки або неточності в Інформації Адміністрація Сайту відповідальності не несе.
   Адміністрація Сайту не несе відповідальності за будь-який з видів шкоди (включаючи, але не обмежуючись, моральний, матеріальний, фізичний), який заподіяно Користувачем самому собі або третім особам внаслідок невірного трактування, застосування чи іншого законного або незаконного використання Інформації, включаючи наслідки, які виникли або могли виникнути через помилки і неточності в Інформації. Будь-яка інформація може бути використана Користувачами виключно на свій страх і ризик.
   Використання Інформації означає згоду Користувача з усіма наведеними в даному тексті умовами і їх беззастережне прийняття. Використовуючи Інформацію, Користувач відмовляється від усіх можливих претензій і вимог до Адміністрації Сайту.